íNDICE_

  
_empl: barri del mercat (vlc) junto a lonja de la seda _sup const: 240 m2  + EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN BARRI DEL MERCAT - LONJA